Обществен съвет

З А П О В Е Д

№ 315/ 10.11.2016 год.

          На основание чл. 259, ал. 1 на ЗПУО и чл. 14, ал. 1 на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган и от областния управител

 ОПРЕДЕЛЯМ:


 

Публикувана на: ноември 07, 2016 @ 10:15

Публикувана на: октомври 13, 2016 @ 7:49