План-прием след VII и VIII клас

Р а б о т н о   в р е м е 

на комисията в СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево

за приемане на документите е:

За първо и трето  класиране: 

от 08.00 ч. до 18.00 часа 

ПОЧИВНИ ДНИ: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ


План-прием след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година

Една профилирана паралелка

Срок на обучение – 5 години

Профил:“Чужди езици“ с разширено изучаване на Английски език

Брой ученици – 26 в паралелка
Прием: Приемни изпити след завършен VII клас

I изпит – БЕЛ

II изпит – Математика

Първи балообразуващ предмет – Български език и литература

Втори предмет – Математика
Балът за класиране се образува като сбор от:
– утроения брой точки от НВО по Български език и литература, и броя точки от НВО по Математика

- оценките по БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

  • Английски език
  • Руски език
  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

 

Една профилирана паралелка

Срок на обучение – 5 години

Профил:“Чужди езици“ с разширено изучаване на Руски език

Брой ученици – 26 в паралелка
Прием: Приемни изпити след завършен VII клас

I изпит – БЕЛ

II изпит – Математика

Първи балообразуващ предмет – Български език и литература

Втори предмет – Математика
Балът за класиране се образува като сбор от:
– утроения брой точки от НВО по Български език и литература, и броя точки от НВО по Математика

- оценките по БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

Профилиращи предмети:

  • Руски език
  • Английски език
  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

План-прием след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Две непрофилирани паралелки

Срок на обучение – 4 години.
Брой ученици – 26 в паралелка.
Прием по документи.
Първи балообразуващ предмет – Български език и литература.
Втори и трети предмет – Математика и История и цивилизация.
Балът за класиране, общо 30, се образува като сбор от:
– утроена оценка по Български език и литература, и оценките по Математика, и История и цивилизация от свидетелството за основно образование.
Учениците с еднакъв бал се класират въз основа на общия успех от Свидетелството за завършено основно образование.