Реализирани

nation_project

На 11 май 2015г учениците от ПИГ 3 кл с възпитатели Диляна Филчева и Диана Георгиева представиха презентация по случай професионалния празник на библиотекаря.


 

nation_project

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Седмица на отворените врати в ПИГ – начален етап в СОУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Царево

 


 

nation_projectПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Международният ден на Земята се отбелязва на 22 април. На учениците от ПИГ – 3кл. им беше представена презентация от възпитателите Д. Филчева и Д. Георгиева, а самите деца подготвиха рисунки и табло по случай празника. (виж повече)

22april_2


Това са възпитателите на СОУ „Н. Вапцаров“ –  гр. Царево. Този екип осъществява успешно проекта „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по ОПР „Развитие на човешкитересурси“.

16mai