Самостоятелно обучение

График за  провеждане на   изпитите за самостоятелна форма на обучение

януарска  сесия 2018 год.,  учебна 2017/2018 год.          


 

Публикувана на: октомври 12, 2017 @ 19:47


 

График за провеждане на изпитите за самостоятелна форма на обучение, май/юни поправителна сесия – 2017 г., за учебната 2016/2017 год.

Публикувана на: май 27, 2017 @ 06:55


 

СПИСЪК на учениците от самостоятелна форма на обучение , които ще се явят на априлска  сесия 2017 год.

Публикувана на: април 07, 2017 @ 06:41


ГРАФИК за  провеждане на   изпитите за самостоятелна форма на обучение, априлска  сесия 2017 год.,  учебна 2016/2017 год.

Публикувана на: април 07, 2017 @ 06:41


 ГРАФИК за  провеждане на   изпитите за самостоятелна форма на обучение, януарска  сесия 2017 год.,  учебна 2016/2017 год.

Публикувана на: декември 13, 2016 @ 09:38


СПИСЪК на учениците от самостоятелна форма на обучение , които ще се явят на януарска  сесия 2017 год.

Публикувана на: декември 13, 2016 @ 09:30


 

Г Р А Ф И К за консултациите по учебни предмети за самостоятелна форма на обучение на учебната 2016 /2017 год.


 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/2017 година


 

Изпитни теми