Стипендии

Стипендии през II срок на учебната 2017/2018 г.

Комисия за стипендиите в СУ «Н.Й.Вапцаров» гр. Царево в състав:

Публикувана на: февруари 12, 2018 @ 07:29

 

Публикувана на: февруари 12, 2018 @ 07:29

Стипендии през I срок на учебната 2017/2018 г.

Публикувана на: ноември 10, 2017 @ 09:11

Комисия за стипендиите в СУ «Н.Й.Вапцаров» гр. Царево в състав:

Публикувана на: октомври 10, 2017 @ 19:09

 

Публикувана на: октомври 10, 2017 @ 19:11

 

 

 


 

На основание чл.9 от ПМС №33/15.02.2013 год. на МС за стипендиите на учениците  и Протокол №4/02.03.2016 год. на Комисията за стипендиите назначена със Заповед№857/09.02.2016 год. на Директора на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево …

Публикувана на: март 2, 2016 @ 11:21


 

На основание чл.147 ал. 1  т. 1 от ППЗНП във връзка с чл. 9, ал. 1 от Постановление на МС№33/15.02.2013 год.  за стипендиите на учениците ….

Публикувана на: февруари 11, 2016 @ 15:48

  • Критерии и показатели за класиране на ученици за получаване на месечни стипендии в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево за II учебен срок на учебната 2015/2016 г.
  • стр.1
  • стр.2