24 ноември

Mat
Математически турнир в СУ „Н. Й. Вапцаров” „Математика за Ұ”  На 24 ноември за осма поредна година се проведе Математически турнир, организиран от Методическото обединение на учителите по математика. Задачите са съобразени с изучаваното към момента учебно съдържание и са обединени тематично - изискват самостоятелно решение, като част от тях включват свободен отговор чрез аргументация. В Математическия турнир участваха всички ученици с изявени интереси в състезателната математика. След оценяването се извършва класиране и награждаване на победителите. Голяма част от учениците споделиха, че у...
More

Интерактивни уроци в часовете по Човекът и природата

Priroda
Всички петокласници в часовете по Човекът и природата представиха впечатляващи проекти за „Плоската Земя”, „Земното кълбо”, „Системата на Коперник”, „От Джордано Бруно до наши дни”, „Има ли живот на Марс?”. Разделени в екипи, бъдещите астрономи защитиха оригинални идеи, реализирани в снимки и научни доказателства. Учениците усъвършенстваха уменията си за работа в групи, за убедително представяне на мнения и прилагане на интерактивни методи, за аргументиране чрез научни доказателства и наблюдения, за самостоятелно изготвени макети на Слънчевата система. Членовете на журито се оказаха седмокла...
More