12 февруари

Malinov
„Европейско междучасие”  за учениците от СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево  На 12 февруари в СУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе „Европейско междучасие”. Инициативата набира популярност в българските училища и запознава учениците с подробна информация за Европейския съюз. Проф. Светослав Малинов, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ”, представи информация за историята и постиженията на Европейския съюз. Срещата продължи един час, а в самия край бяха раздадени брошури и книги за международната организация. От презентацията учениците имаха възможност да видят интересни факти...
More