Проект „Заедно за нас“

Учениците от СОУ „Н. Й. Вапцаров” – Царево активно се включиха в дейността по проект „Заедно за нас”, реализиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България на Европейския съюз. Целта на проекта е интеграция на деца от етническите малцинства. Участниците са ученици от VII до XI клас. През месец януари се проведе обучение, реализирано в три модула. Създадени бяха 11 мултиетнически екипа, които ще предадат знанията на съучениците си.