9 март

СОУ ”Н. Й. Вапцаров” – гр. Царево се присъедини към дейностите по Програма „Екоучилища” към Фондацията за екологично образование. Програмата стартира през 1994 г. в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологични проблеми и устойчиво развитие.

В България програмата се реализира благодарение на Движение „Син флаг” през 1997г.

Основни теми, по които работят учебните заведения са: Вода, Енергия, Отпадъци и Зелени площи.

През настоящата учебна година училището ни участва във втори етап на проекта „Да намалим отпадъци”.