11 март

11mart

На 11.03.15 г. в СОУ „Н. Й. Вапцаров“- Царево се проигра практически План за евакуация и План за действие на служителите при ликвидиране на аварии и пожари. В 9.20 часа по подаден сигнал бяха евакуирани според утвърдения План за евакуация всички ученици и служители в СОУ „Н. Й. Вапцаров“- Царево. Мероприятието се проведе съвместно с РСПБЗН- гр. Царево.