21 март

 

21mart

На 21.03.15 г. в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево се проведе обучение на педагогическите специалисти с лектор от РААБЕ-България. Темата на обучението беше „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“. Преподавателите се запознаха с методите на работа и получиха практически умения за създаване на интерактивна учебна среда.