Коледен базар

Учениците от СОУ ”Н. Й. Вапцаров” – гр. Царево се включиха в подготовката и провеждането на Общински коледен базар, организиран в навечерието на празниците с благотворителна цел. В подготовката участваха активно ученици, родители и учители. Учениците от начален етап се включиха съвместно със своите преподаватели. СИП „Приложни изкуства” в начален и прогимназиален етап подготвиха сувенири и новогодишна украса. Активно  участваха и учениците от полуинтернатните групи в начален етап, съвместно със своите възпитатели. Родители подготвиха сладкиши, които също бяха продадени с благотворителна цел.
Събраните средства са 1360 лв. Те ще бъдат използвани за подобряване на материалната база в училище.