8 май

На 8 май 2015г. Ученическият съвет на СОУ“ Н. Й. Вапцаров“-Царево организира и проведе Ден на ученическото самоуправление. В мероприятието се включеха ученици от VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. Желаещите да се участват подадоха заявления за кандидатстване, след което одобрените бяха обучени, за да изпълнят задълженията си за деня. В инициативата се включиха 40 ученици. Директорът на училището Ваня Атанасова награди участниците.