2 юни

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,

НАПОМНЯМЕ ВИ СЛЕДНОТО:                

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. кандидатите, които са издържали приемните изпити, подават заявление за участие в първи етап на класиране в следните училища (гнезда):

 

  1. ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас

 

  1. ОУ „Св. княз Борис I“ - гр. Бургас

 

  1. ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, к-с „Изгрев“

 

  1. ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас, к-с „М. Рудник“

 

  1. ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас, к-с „Славейков“

 

Забележка: Ученици, кандидатстващи от други области, подават заявления за участие в класиране в   ОУ ‘П. Р. Славейков“ - Бургас, ул. „Цар Симеон I“№ 23

РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩАТА – ГНЕЗДА:                                         ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

Необходими документи:

– Заявление за участие в първи етап на класиране, по образец, с подредени желания – учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брои училища;

 

– Копие от Удостоверението за завършен VII клас, като представят

за сверяване и оригинала;

 

– Копие на Служебната бележка за оценките от положените приемни

изпити – само когато ученикът кандидатства за прием в училища в

     друга област;

 

- Кандидатите за профил „Изкуства“ и за специалности от професии представят копие от медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че профилът и специалностите от професии не са противопоказни за здравословното състояние на ученика.

 

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите