11 юни

Днес, 11.06., ученици от прогимназиален етап се включиха в информационната кампания „Горски инспектор за един ден“. Проектът е дело на Изпълнителна агенция на горите със сътрудничеството на ПП „Странджа“. Децата посетиха ЗМ „Марина река“, където се запознаха с растителните и животински видове, характерни за региона на Странджа. Особен интерес събуди демонстрацията на представители на ИАГ по залавяне на бракониери и проверка на автомобили, експедиращи дървесина. Момчета и момичета използваха пребиваването си в гората, за да направят първия си опит в маркиране на отсечена дървесина.