1 ноември


1nov

Уважаеми учители и  ученици,

 

 На днешния ден – 1. XI. – честваме празника на народните будители, които с огненото си слово и със святото си дело пробудиха българската народност, съхраниха националното ни достойнство.

Този празник има за своя първооснова деня, в който българската православна църква отдава почит на свети Иван Рилски. Изгубил своята държавна и църковна самостоятелност в края на XIV век, българинът успява да се съхрани благодарение на духовността си, скрита дълбоко от очите на поробителя.

В гъстия мрак на робството се раждат онези личности, на които дължим днешното си културно и историческо съществуване, първите будители – Паисий Хилендарски, Петър Берон, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Васил Априлов и още много други. Дочул съдбовния зов на апостолите за национално пробуждане, българинът променя своя светоглед.

За около столетие през Възраждането нашият народ изминава онзи път, който западноевропейците изминават за четири века. Осъзнал, че е човек на новото време, българинът заявява на света, че има право на свободно съществуване и воюва за него.

Думата „будител” се свързва не само  с епохата на Възраждането, а през вековете разширява своя дълбок смисъл, за да вмести значението на радетел за народни правдини и просвета, за всестранен напредък на род и родина.

Днес, на сакралната дата – 1 ноември – поклон от признателност пред значимите българи, съхранили националната памет! 

Честит празник!

В. Атанасова

Директор на СОУ „Н. Й. Вапцаров”

Публикувана на: окт 31, 2015 @ 6:58