26 октомври

На 26.10.2015г. в СОУ „ Н. Й. Вапцаров” се проведе практически семинар на тема „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание”, организиран от Ръководството на СОУ и от РААБЕ България. В семинара взеха участие пед. съветник, класните ръководители и родителите на деца с нарушена концентрация. Това доказва, че лекторът на СОУ „Никола Йонков Вапцаров” Вилиана Калайджиева представи интересна и ползотворна презентация, в която бяха набелязани акцентите за работа с такива деца. Разгледаха се интересни казуси и практически ситуации. Направените изводи и констатации в края на семинара са необходими за работата на педагозите в съвременните условия, при които ролята на училището е изключително важна.

Публикувана на: ноември 6, 2015 @ 7:22