18 декември

Ученическият съвет и Училищното настоятелство към СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Царево организираха благотворителна кампания за подпомагане на двама ученици, които загубиха дома си при пожар. В инициативата се включиха много ученици, учители, родители и граждани. Организирано беше събирането на парични средства, както и на дрехи, обувки, учебни помагала и пособия в двете сгради на училището. Учениците изработиха коледни картички, които продадоха. Спечелените средства бяха дарени на семейството.

Ръководството на училището, Ученическият съвет, Училищното настоятелство изказват благодарност на всички, които се включиха в реализирането на благородната инициатива.