14 януари

На 14.01.2016г. училището организира среща на учениците от VII клас с госпожа Ирина Иванова – регионален координатор на Комисията за защита от дискриминация. Представената презентация даде възможност на учениците да усвоят умения за идентифициране на явлението, да разпознават видовете дискриминация и начините за справяне с нея. На срещата бяха представени филми с конкретни случаи, които бяха обсъдени с учениците.

diskriminacia