10 май

На 9 май 2016 г. за пореден път се проведе Ден на ученическото самоуправление. Мероприятието беше организирано от Ученическия съвет на СОУ“Н. Й. Вапцаров“-гр. Царево. Инициативата се прие с голям интерес от учениците от гимназиален етап, които активно се включиха в ролята на директор, помощник-директори, педагогически съветници, административен персонал, учители, охрана и хигиенисти. Желаещите да участват предварително подадоха заявления за участие, след което бяха подготвени от преподавателите по съответните учебни предмети.
Всички участници получиха грамоти и награди.

Публикувана на: май 10, 2016 @ 19:17