12 май

Национален изпит по български език и литература за всички четвъртокласници

 

Днес четвъртокласниците от СОУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево се явиха на Национално външно оценяване по български език и литература. Тестът се провежда за десета поредна година. Изпитването е писмено и се осъществява чрез решаване на тест за един учебен час от 40 минути. Тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 въпроса към него. Максималният резултат е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор, а с 2 точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания. Диктовката по български език и литература се оценява с максимален брой 6 точки. Чрез диктовката и задачите за четене с разбиране изпитването се доближава до идеите на международното изследване PIRLS.

Целта на външното оценяване по български език и литература е да се установи в каква степен се усвоява общообразователният минимум за културно-образователната област Български език и литература. Минимумът включва базисни за езиковата и литературната подготовка знания и умения, които са необходими и достатъчни за преминаването на учениците от четвърти в пети клас.

На 13 май на четвъртокласниците предстои изпитване по човекът и природата, а на 16 май – по човекът и обществото.