19 май

Откриване на Детско полицейско управление

На 19 май се състоя официалното откриване на Детското полицейско управление на градския стадион.

В присъствието на г-н Г. Лапчев – кмет на община Царево, г-н К. Киров – началник на Районно управление – Царево, и г-жа В. Атанасова – директор на СОУ „Н. Й. Вапцаров”, се постави началото на Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“, в която ще участват общо 199 български училища, а СОУ „Н. Й. Вапцаров” е едно от избраните.

Г-н Г. Лапчев поздрави всички малки участници и екипа, който ще обучава доброволците от Първото детско полицейско управление: „Мисля, че се поставя едно много добро начало, в което ще се засили уважението към полицейската професия”.

Г-н К. Киров представи целта на програмата в рамките на обучението, което е с продължителност от две години, през които на малките полицаи ще бъде демонстрирано как да оказват първа долекарска помощ, като получат знания по темите за безопасност на движението, здраве, етика и право. Уроците ще преподават служители на Районно управление – Царево, които с предстоящите занятия целят да възпитат малчуганите на уважение към полицейската професия.

Г-жа В. Атанасова приветства четвъртокласниците и представителите на Районното управление, като им пожела успешна реализация на стартиралата инициатива и ползотворно сътрудничество. Г-жа В. Атанасова запозна присъстващите със споразумението и декларацията за партньорство между СОУ „Н. Й. Вапцаров” и Районно управление – Царево, след което последва подписването на официалните документи.

Най-дългоочакваният момент за новоприетите доброволци се оказа полагането на клетвата и връчването на знака на Детското полицейско управление.

 

 

 

 

Публикувана на: май 19, 2016 @ 18:14