20 май

На 20 май 2016 г. дванадесетокласниците и седмокласниците от СОУ „Н. Й. Вапцаров” се явиха на втори изпит

Вариант 1 беше изтеглен за всички седмокласници и зрелостници. За дванадесетокласниците Вариант 1 важи за учебните предмети, по които са избрали да се явят на втора матура.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Провеждат се в 4 астрономически часа – от 8.00 до 12.00 ч.

Форматът е тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор), създаване на текст (чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика).

Този формат на ДЗИ се определя с учебно-изпитните програми по съответния предмет. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

Резултатите от държавните изпити се обявяват до 10 юни 2016 г. на официалния сайт на МОН и в регионалните инспекторати по образованието.

Вариант 1 се падна по-късно и за изпита на седмокласниците. Националното външно оценяване по математика стартира в 10.00 ч.

Изпитът по математика се състои от два модула. Първият е модул за Национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 тестови задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи със свободен отговор, без да се привежда решение, и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е до 90 минути, а правилното решение на задачите донася 35 точки.

Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Тази година седмокласниците имаха право да използват и лист с формули по математика, който се предостави заедно с изпитния материал.

На излизане зрелостниците  и седмокласниците споделиха, че успешно са се справили с решаването на Вариант 1.

Публикувана на: май 20, 2016 @ 14:20