27 септември

Обучение за иновациите в Закона за предучилищното и училищното образование 

На 27-и септември всички педагогически специалисти от СУ „Н. Й. Вапцаров” взеха участие в обучение на тема: „Закон за предучилищното и училищното образование. Основни акценти”.

Във връзка с изпълнение на Плана за квалификационната дейност от външен лектор бяха представени иновациите в Закона и новите Държавни образователни стандарти, които ще бъдат актуални през следващите години.

Учителите от СУ „Н. Й. Вапцаров” вече са готови и мотивирани да работят по новия Закон за предучилищното и училищно образование – това е закон за различен и нов тип образование.

Публикувана на: септември 28, 2016 @ 8:09