6 октомври

Стартира обучението на участниците в Детското полицейско управление

Днес участниците в Детското полицейско управление започнаха лекционни курсове. Методическото пособие ще предостави на петокласниците информация за опазване на своя живот и този на приятелите им, за справяне с различни предизвикателства в училище, за работа в екип и толерантност към чуждото мнение.

Програмата е за срок от две години, а формата на обучението в Детското полицейско управление е извънкласна – провежда се по предварително изготвен и утвърден график.

Предвидени са и практически занятията по безопасност на движението, самозащита, различни демонстрации, свързани с полицейската професия. Целта е учениците да формират чувство на уважение към законността и реда, към ценността на човешкия живот, на търпимост към всеки и нетърпимост към проявите на насилие.