8 октомври

ВЯТЪРКО ЛИСТИ В ГОРАТА ПИЛЕЙ… 

И през тази учебна година сръчните детски ръчички от СИП „Приложни изкуства“ с много любов и талант създават красота. Под ръководството на госпожа Татяна Павлова малките ученици прилагат различни техники за рисуване, изрязват, лепят и се забавляват.