29 октомври

31 октомври – Международен ден на Черно море

Учениците от СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Царево в аванс отбелязаха Международния ден на Черно море.

Днес участниците от СИП „Еколог” и Клуб „Със Странджа в сърцето” впечатлиха със съвместната си изява. Забавният урок имаше познавателен характер и беше проведен с ученици от ІІІ и ХІ клас. Третокласниците показаха завидни знания за Черно море – под формата на забавна игра, организирана от по-големите ученици – водещи и капитани на отборите.

Г-жа Я. Василева е ръководител на Клуб „Със Странджа в сърцето” – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците на г-жа Я. Василева успяха да посочат страните, граничещи с Черно море. Справиха се и с подредбата на пъзели за морските обитатели. Включиха се с правилни и точни отговори на интересните гатанки, свързани с подводния свят. Детските гласчета рецитираха своите любими стихове за Черно море.

Музикалният поздрав „Хей, море” впечатли присъстващите гости от Ръководството на училището, които благодариха на всички участници за поредното си отлично представяне.

В края на изявата петокласниците от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”, работещи по Проект „Твоят час”, се включиха с въпроси, отправени към г-жа Я. Василева и г-жа Д. Петкова. Малките журналисти получиха професионални отговори за досегашните им участия и инициативи, свързани с опазването на околната среда. Г-жа Я. Василева и г-жа Д. Петкова споделиха своите любимите песни и стихове за Черно море. И двете единодушно подкрепиха твърдението на Ърнест Хемингуей: „Всичко, което е далеч от морето, е провинция”. Журналистите първи разбраха за предстоящата фотоизложба за морските обитатели.

Петокласниците от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” пожелаха посланията за опазване на Черно море да докоснат сърцето на всяко дете!

 Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”