3 ноември

1 ноември – Ден на народните будители

Учениците от СУ „Н. Й. Вапцаров” отбелязаха по нетрадиционен начин 1 ноември. Съвместно с Регионалния исторически музей – гр. Бургас осъществиха тематична викторина и час под надслов: „Будителите – мост между поколенията”. Всички се пренесоха в епохата на старите книжовни школи и първите просветители и революционери, посветили живота си за пробуждането на българския дух и съзнание.

Петокласниците и шестокласниците присъстваха в един необикновен час – час по национално достойнство! Има ли ги и днес тези български книжовници, духовници, деятели на перото и родната култура, които могат да получат правото да се наричат народни будители –  зададоха своите въпроси участниците в Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”, включени в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Част от националната история е изложбата „Съкровище на словото”, която тази година присъстваше в град Бургас. Едни от най-важните писмени паметници, свързани с Велики Преслав, бяха експонирани във витрините на Зала „Ал. Г. Коджакафалията”.

В празничния ден учениците от СУ „Н. Й. Вапцаров” не пропуснаха да вземат своето „късметче” с мъдри мисли на българските просветители.