16 ноември

Квалификация на педагогическите кадри в СУ „Н. Й. Вапцаров”

На 14 ноември РААБЕ България проведе обучение в СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево. Темата на срещата беше „Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели”. Възникнаха много интересни дискусии, обсъждаха се важни теми от различни гледни точки, потърсиха се решения на поставени казуси.

Лекторът г-жа Милена Димитрова представи стратегиите за въвличане и поддържане на активно включване на ученика в обучението: разработване на портфолио, осъществяване на проектното учене, прилагане принципите на сътрудничеството, работа в екипи, създаване на клубове, ателиета и др.

Ролята на съвременния учител надхвърля преподаването и необходимите за това педагогическа подготовка и опит. Най-голямото предизвикателство днес е да се развива мотивацията за учене и стремеж към цялостен напредък на ученика. За да бъде истински полезен на учениците в променящия се свят, учителят трябва да намира съвременни методи за обучение.

Учителите от СУ „Н. Й. Вапцаров” получиха сертификат за успешно преминато обучение и комплект печатни работни материали.

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”