22 ноември

Петокласниците – бъдещите астрономи и астрофизици

Всички петокласници наблюдаваха най-голямата Супер Луна.

Впечатлени от явлението, учениците в часовете по Човекът и природата представиха своите проекти: „Плоската Земя”, „Земното кълбо”, „Системата на Коперник”, „От Джордано Бруно до наши дни”, „Сами ли сме във Вселената”.

Разделени в пет екипа, бъдещите астрономи защитиха оригинални идеи, реализирани в снимки и научни доказателства.

Г-жа Т. Георгиева, преподавател на любознателните изследователи, сподели: „Чрез зададените проекти учениците усъвършенстваха уменията си за работа в група, за убедително представяне на мнение и прилагане на интерактивните методи.”

Членовете на журито г-жа Д. Петкова и седмокласничките Стефания и Ивана констатираха: „Петокласниците умеят да изграждат хипотези, да се аргументират въз основа на научни доказателства и наблюдения. Поздравления за бъдещите астрономи и астрофизици!”.

  Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”