23 ноември

Парад на детската рисунка „Да спрем агресията”

На 22-и ноември всички третокласници от СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево участваха в Парад на детската рисунка „Да спрем агресията”.

Постерът е част от Седмицата за превенция на агресията, организирана от Ученическия съвет и педагогическия съветник г-жа М. Георгиева.

Цветовете на своя живот учениците показаха в открита изложба – рисунките, плакатите, колажите и пленерите са резултат от екипната им работа. В нея изобразяват нежеланието си да се сблъскват с насилието и изпращат позитивните си послания за утрешния ден.

Чрез тази своя инициатива учениците казаха по своеобразен начин своето твърдо „НЕ“ на тормоза и агресията в училище. Утвърдиха искрената усмивка, толерантността и сътрудничеството.

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”