24 ноември

Ученици консултираха ученици

„Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие” (Ралф Емерсън) 

На 23 ноември се проведе Денят за психологическа подкрепа в СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево.

В Седмицата за превенция на агресията Ученическият съвет оказа помощ на педагогическия съветник г-жа М. Георгиева. По-малките ученици приеха този начин на работа и останаха удовлетворени от проведените разговори.

Благодарение на тази кампания агресията в училище е преодоляна чрез постоянно провокиране на доброто, заложено в учениците.

Ученици успешно консултираха ученици и заедно съставиха Азбука за превенция на агресията:

А – активност
Б – близост
В – вежливост
Г – грижа
Д – доверие
Е – единомислие
Ж – желание за разбиране
З – загриженост
И –  истина
К – коректност
Л – любов.
М –  морал
Н – надежда

О – отговорност

П – правила на поведение
Р – разбиране
С – съпричастност
Т – толерантност
У – уважение
Ф – функционалност
Х – хуманизъм
Ц – целенасоченост
Ч – честност
Ш – шеговитост
Щ – щедрост
Я – яснота

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”