25 ноември

Национално състезание по Български език и литература,

организирано от СУФ „Любословие”

На 23 ноември за поредна година Сдружението на учителите филолози „Любословие” организира състезание по Български език и литература. Активно участие в първия кръг взеха ученици от трети, пети и шести клас.

Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, използване, осмисляне на информация от текст, както и за създаване на писмен текст с конкретна задача, т.е. проверка на функционалната грамотност на учениците.

Формата за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент  –задача за създаване на текст.

Тестовете за учениците ІІІ клас включват 12 задачи, а за учениците от V и VІ клас –  20 задачи, от които до 5 задачи са със свободен отговор.

Състезанието се провежда в рамките на 40 минути за ІІІ клас и 60 минути за учениците от V до VІ.

Въпросите и задачите се съобразяват с учебната програма за задължителна подготовка по Български език и литература за съответния клас.

Проверката на тестовете и на ученическите писмени работи се осъществява в София от членове на СУФ „Любословие” по критерии, съобразени с всеки тестов вариант.

Ръководството на СУ „Н. Й. Вапцаров” пожелава успешно представяне на всички участници!

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”