10 декември

В  часовете по Биология  и здравно образование  единадесетокласниците   прилагат креативност  и умения за работа с различни материали, представяйки  собственоръчно изработени макети  на  изучаваните  типове клетки. Под ръководството  на преподавателя им, г-жа  Шигурова-Ангелова, учениците  обобщават еволюционните връзки: форма – функция – големина  на клетките в многоклетъчния организъм.