13 декември

В чест на Патронния празник по покана на МО по природни науки  през  месец  декември  в СУ „Н. Й. Вапцаров” гостува изложба „Миграции”. Тя е създадена от екипа на проект „Солта на живота” на Българска фондация Биоразнообразие и е посветена на миграцията на птици, хора и други животни. Изложбата има за цел да очертае пред  царевските  ученици движението на живия свят в търсене на по-добри условия за живот, а  и схематично да обобщи видовете биологични ритми.