20 декември

Практическо занятие по астрономия 

На 10 декември ученици от пети и единадесети  клас на СУ ,,Никола Вапцаров” – град Царево посетиха Учебно-възпитателения център ,,Юрий Гагарин” при СОК ,,Камчия”.

Авиокосмическият  център с  планетариума завладяха всички присъстващи. Макар и за няколко часа, те се пренесоха на светлинни години от своето съвремие.

Необятен е Космосът! И колко тайни крие той!

На учениците представиха експозиция с редица събития в развитието на авиацията и космонавтиката. За първи път видяха и се запознаха със спускаемия  апарат на космически кораб ,,СЪЮЗ – ТМА”.

Възклицанието на повечето от децата беше: ,,Училище Рай”, след като имаха удоволствието да посетят кабинети по различни предмети.