10 февруари

Поздрав по повод Световния ден на стоматолога

 

На 9-и февруари, Световния ден на стоматолога, участниците от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” с ръководител г-жа Мария Димитрова гостуваха на Д-р Михалева. От зъболекарския стол ги наблюдаваше малката пациентка Мария Енчева, която доказа, че доверието между пациент и лекар се гради от най-ранна възраст. За своя героизъм Мария получи специални подаръци, приготвени от петокласниците.

Д-р Михалева и бъдещите журналисти дискутираха теми, свързани с призванието й да се реализира като много добър стоматолог. Въпросите от проведеното интервю впечатлиха Д-р Михалева, която разясни какво я мотивира в работата и как „разчита” благодарността на хората.

Учениците разбраха, че електрическата четка за зъби не довежда до по-малко кариеси. Уточни им се каква е продължителността за измиване на зъбите. А списъкът с вредните храни се оказа твърде обширен.

Журналистите са категорични, че зъболекарите са хората, които ни карат да се усмихваме. Пожелаха им хиляди поводи за усмивки, като поднесоха цветя и благодарствени грамоти.

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф

Публикувана на: февруари 10, 2017 @ 8:19