11февруари

2016-10-21-11-34-39

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

10-и февруари – Ден на пчеларя

По повод Деня на пчеларя Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” с ръководител Мария Димитрова поканиха в СУ „Н. Й. Вапцаров” най-известния пчелар в Странджа – Манол Тодоров.

По стара българска традиция гостите се посрещат с питка и мед – Манол Тодоров получи от кандидат-журналистите специална питка, към която добави от най-хубавия мед – странджанския.

В кабинета по Биология Манол Тодоров предостави пълна и изчерпателна информация за тайната на пчеларския живот, пчелите и пчелното семейство, за ключовата роля на пчелите в екосистемата на планетата.

Учениците бяха запознати с производството, търговията и износа на странджанския манов мед. А на финала всички получиха „сладки” подаръци и обогатени знания за благотворното влияние на пчелните продукти.

Кандидат-журналистите отправиха своите въпроси, на които Манол Тодоров отговори с професионализъм и чувство за хумор. Участниците от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” вече знаят защо в Странджа се произвежда най-хубавият манов мед в България; в кои страни Манол Тодоров е представил своята продукция; как преминава денят на един пчелар; по какво да разпознаят истинския от фалшивия мед; надяват се, че редовната употреба на мед от фирма „Мана”, ще доведе до повишаване на оценките им през втория срок; вече са наясно кой и защо е Царят на мановия мед.

Малките журналисти цитираха интервюто на Манол Тодоров във вестник  „Черноморец”, където споделя, че странджанският манов мед скоро ще бъде с логото на Европейския съюз. Пред петокласниците Царят на мановия мед обясни основната причина, странджанският мед да е продукт със защитено наименования за произход.

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” пожелаха на най-известния пчелар медният добив да бъде още по-добър. Тази и следващите 100 години за него да са здрави и медоносни, а пчелите – работливи!

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”