3 март

2016-10-21-11-34-39

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

„Но ний знаем, че в нашто недавно / свети нещо ново, има нещо славно…”

В народни носии и с български трибагреник участници от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” отправиха поздрав по повод Националния празник на Република България – Трети март.

Трети март е денят на извоюваната българска свобода!

Трети март е денят на възстановената българска държавност!

Трети март е денят, който върна България на европейската политическа карта!

Признателни – да почетем паметта на героите, дали живота си за свободата и независимостта на Отечеството ни.

Мъдри – да останем верни на заветите на възрожденците и строителите на съвременна България:

 

Българийо, за тебе те умряха,

една бе ти достойна зарад тях,

и те за теб достойни, майко, бяха!

И твойто име само кат мълвяха,

умираха без страх.