7 март

На 06.03.2017 година в СУ „Никола  Йонков Вапцаров“, гр. Царево се проведе един по-различен час, в който  учениците  от  IX а  клас  се включиха  в  инициативата  на  УНИЦЕФ – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА. Под ръководството на госпожа Т. Шигурова-Ангелова  деветокласниците се запознаха със седемнадесетте Глобални цели  за устойчиво развитие, които да защитят планетата от климатичните промени и да превърнат света в едно по-безопасно,честно и справедливо място за всички. Работейки екипно те търсиха отговори на основни проблеми, пред  които е изправено човечеството. След като се запознаха със специално анимационно филмче, в което се разказва за проблемите на хората на нашата планета,  момичетата и момчетата  обсъдиха  конкретните решения на  държавите.   Екипите  на IX   а клас представиха на постери отговорът на въпроса „Защо за мен е важно през 2030 г. да живея в свят, в който сме постигнали Глобалните цели?“