19 септември

19sept

В рамките на седмицата 15 – 19.09.2014 г. СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево се включи в Националната дарителска кампания под наслов „Да върнем вярата в доброто“ за набиране на средства за подпомагане на децата в наводнените райони на България.
Сформиран беше Инициативен комитет за събиране на средства.
Кампанията беше открита на първия учебен ден – 15 септември. В нея се включиха родители, учители и ученици.
Събраните средства са 683, 79 лв.
Инициативният комитет благодари на всички, които се включиха в кампанията.