20 март

Evropeisko Kenguru

Математическо състезание „Европейско кенгуру” в СУ „Н.Й.Вапцаров” – град Царево

 

Четвъртокласниците взеха участие в областния кръг на Математическото състезание „Европейско кенгуру”, което се проведе на 18-и март от 11,00 ч.

 Времетраенето на областния кръг е 90 минути, а форматът – 24 задачи с избираем отговор и 2 задачи с кратък свободен отговор. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки и се проверяват централно от Националната комисия. За всеки верен отговор на задачи с номера 1-10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11-20 – 4 точки, а на задачи с номера 21-26 – 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

Успех на всички четвъртокласници!

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”