23 март

В деня на астрономическата пролет – 20 март, в три поредни часа, учениците от V, VII клас изнесоха съвместни забавни уроци по музика. Г-жа Катя Панайотова предложи интересна, нетрадиционна организация на учебните часове, посветени на темите:

Vа – VIIа клас – „Стилове на музиката”

Vб – VIIб клас – „Заедно с нас”

Vв – VIIв клас – „Аз обичам музиката”

Учениците разкриха вълшебния и необятен свят на музиката, изкуството, което всички обичат, коетовдъхновява и лекува.

Работиха за създаването на музика в различните стилове на XX век, изпълниха песни от учебния материал, поднесоха актуални музикални факти. Седмокласниците предадоха знанията си и уменията си на петокласниците, като показаха интерактивни методи за създаване на музикални ефекти.

В откритите си уроци учениците отделиха място на съвременното изкуство флаш мод, танцуваха и се забавляваха заедно с гостите.

Талантите от петите и седмите класове и г-жа Катя Панайотова, преподавател по музика, получиха поздравления от Ръководството на училището, класните си ръководители, преподавателите за незабравимите емоции, за пролетното настроение, за вълшебното приключение в света на музиката.