29 септември

29sept

На 29.09.2014 г. се проведе час по Безопасност на движението с учениците от I до IV клас. Мероприятието се реализира съвместно с РУП – гр. Царево и имаше за цел да припомни на подрастващите правилата на пътя. В часа присъства служител на КАТ, който отговори на въпросите на учениците.