29 март

Световният ден на гората

Участниците СИП „Еколог” отбелязаха Световния ден на гората – 21-и март. Специални гости на проведеното мероприятие бяха директорът на ДГС – град Царево – инж. Мариян Костадинов, и инж. Иван Камбуров, представител на Природен парк „Странджа”.

В присъствието на учители и ученици инж. Мариян Костадинов разказа за разположението на ДГС – град Царево, неговите граници и как успяват да отгледат арония, годжи бери и боровинка. Инж. Костадинов е категоричен, че именно горите са природното богатство, те са и естествената среда за живот и развитие на разнообразието от растения и животни. Всеки един от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство.

Учениците останаха впечатлени и от инж. Иван Камбуров, който се оказа активен коментатор на Мариям в изготвената от нея презентация. Мариям отправи към учениците въпроси, свързани с резерватите на Странджа, с представителите на флората, фауната и защитените видове в Червената книга.

На младите еколози им се предостави възможност да обогатят познанията си за гората и горските екосистеми и да научат повече за работата на лесовъдите и за опазването на зеленото богатство на Природен парк „Странджа”.

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”