9 октомври

9oct

На 09.10.2014 г. в СОУ ”Н. Й. Вапцаров” – Царево беше проиграна ситуация по противопожарна безопасност във връзка с изпълнение на План за организация и ръководство на спасителни и аварийни дейности при бедствия, аварии, катастрофи и други критични ситуации.
Мероприятието се проведе с учениците от начален етап.
След подаден звуков сигнал служителите и учениците бяха евакуирани от сградата. Спазени бяха всички изисквания за безопасно напускане на училището. Тренировъчни занятия от подобен тип се провеждат ежегодно и са много важни за изграждане на умения у децата за действие в кризисна ситуация.