4 април

Тренинг „Да спрем агресията наоколо”

СУ „Н. Й. Вапцаров” и Клуб на родителя – град Царево организираха Тренинг „Да спрем агресията наоколо”. Събитието се проведе на 28.03.2017 г. от 18 ч. в залата на Музея. Специален гост беше психологът Татяна Рулько от „Социална творческа лаборатория – Живатма” – Бургас.

Петокласниците и техните родители се оказаха активните участници в интерактивния тренинг. Разделени на групи, учениците дискутираха начините за преодоляване на агресията – тема, която е изключително важна и актуална за обществото ни.

В ролевите игри се осъществи представяне на ценна информация, опит и успешни практики от страна на г-жа Татяна Рулько. Тя сподели за дългогодишната си работа с деца, като обясни различните форми на агресия. Общо беше разбирането за необходимост от комплексен подход при решаване на проблемите, свързани с агресията срещу и между деца.

Участниците се обединиха около извода: „Да спрем агресията наоколо! Добрият пример е най-доброто средство за постигане на положителни резултати!”

В края на срещата всички обсъдиха различните възможности за сътрудничество чрез обмяна на информация, посещения, срещи, обучения.

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”