7 април

Математиката винаги е забавна!

„Математиката винаги е забавна!” – категорични са всички петокласници от СУ „Н. Й. Вапцаров” – град Царево.

На 30-и март в своите часове г-жа Събка Георгиева по интересен начин представи „различната“ математика.

В присъствието на учители, родители и гости учениците проявиха иновативност – успешно разделиха торти, сладкиши и плодове на дробни части. Демонстрираха знания и умения за решаване на различен вид задачи – с „вкусните” дроби. Установиха, че е много по-лесно да се „хапват” дроби, като събираха, изваждаха, деляха и умножаваха съставните им части.

Г-жа С. Георгиева представи един нетрадиционен открит урок, в който приложи нестандартния подход към изучаването на обикновените и десетичните дроби.

 

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”