24 октомври

24oct

На 24.10.2014 г. в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Царево се проведе квалификационен курс на тема „Ефективно управление на мултикултурната класна стая“.
Обучението беше реализирано със съдействието на Образователен портал „РААБЕ“ и се проведе от доц. д-р Хрусула Недялкова, преподавател във Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.
В квалификационния курс участваха класните ръководители и преподаватели от училището. Учебната програма включваше лекционна и семинарна част и имаше за цел да представи на участващите ефективни модели за справяне с проблемите при работа в мултикултурна среда.