Приятели с водата

Обучение по Програма „Приятели с водата”

В СУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе обучение по Програма „Приятели с водата”. В курса на обучение се включиха класните ръководители на четвъртокласниците, учителите по Физическо възпитание и спорт и учениците от Български червен кръст.

От Програмата „Приятели с водата” всички получиха Книга за учителя, както и „Ръководство за превенция на водния травматизъм“, с илюстрован учебен материал за учители, деца, подрастващи и техните родители. Книжката съдържа интерактивни задачи, които могат да се претворят в игри и забавления с родители, приятели и съученици. Посланието на забавното ръководство е безопасността на децата, което включва необходимата информация за опасностите при къпане и плуване и начините за предпазване, помощ и самопомощ при нужда.

Основната цел на Програмата „Приятели с водата” е учениците с помощта на класните ръководители да бъдат запознати с водата и да се научат да контактуват безопасно с нея.

 

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”